Quảng cáo Máy kéo moto Wallis 10/20 để bán đấu giá này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
máy kéo moto Iseki Sial15f Iseki Sial15f yêu cầu báo giá Máy kéo moto 2500 m/giờ Hà Lan, Marum
máy kéo moto FARMTRAC 20 FARMTRAC 20 7.500 € Máy kéo moto 2019 145 m/giờ Hà Lan, Bakel
máy kéo moto Wallis 10/20
Đã bán
máy kéo moto Wallis 10/20
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 2
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 3
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 4
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 5
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 6
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 7
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 8
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 9
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 10
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 11
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 12
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 13
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 14
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 15
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 16
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 17
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 18
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 19
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 20
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 21
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 22
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 23
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 24
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 25
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 26
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 27
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 28
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 29
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 30
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 31
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 32
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 33
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 34
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 35
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 36
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 37
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 38
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 39
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 40
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 41
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 42
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 43
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 44
máy kéo moto Wallis 10/20 hình ảnh 45
1/45
Năm sản xuất 1929
Địa điểm Hà Lan Deurne
Đặt vào Thg 9 12, 2023
ID hàng hoá của người bán 194-0083
Đấu giá 1
Ngày thực hiện 2023-09-11 17:00
Ngày kết thúc 2023-09-18 20:24
Hộp số
Loại số sàn
Trục
Trục trước 1
Kích thước lốp Steel wheels
Trục sau 1
Kích thước lốp Steel wheels
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng

Thêm chi tiết — Máy kéo moto Wallis 10/20

Tiếng Anh
Engine: Wallis, gasoline 4-cylinder, liquid-cooled, Bore/stroke: 98 x 133 mm, not running
Starting bid: € 500.00
VAT: 0%
Commission VAT free: 6%
VAT over buyers premium: 21%
brand: Wallis
engine power: 12/20
Only 6% buyers premium
Not running
Parts
complete with trailer
Margin
Máy kéo moto
Kết quả tìm kiếm: 201 quảng cáo
Hiển thị
Đăng ký theo dõi