Quảng cáo Máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 để bán đấu giá này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
máy kéo bánh lốp John Deere 4755 John Deere 4755 28.500 € Máy kéo bánh lốp 1990 4043 m/giờ Hà Lan, Holten
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600
Đã bán
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 2
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 3
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 4
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 5
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 6
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 7
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 8
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 9
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 10
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 11
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 12
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 13
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 14
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 15
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 16
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 17
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 18
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 19
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 20
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 21
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 22
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 23
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 24
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 25
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 26
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 27
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 28
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 29
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 30
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 31
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 32
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 33
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 34
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 35
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 36
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 37
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 38
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 39
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 40
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 41
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 42
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 43
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 44
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 45
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 46
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 47
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 48
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 49
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 50
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 51
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 52
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 53
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 54
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 55
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 56
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 57
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 58
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 59
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 60
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 61
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 62
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 63
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 64
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 65
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 66
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 67
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 68
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 69
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 70
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 71
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 72
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 73
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 74
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 75
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 76
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 77
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 78
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 79
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 80
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 81
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 82
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 83
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 84
máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600 hình ảnh 85
1/85
Thương hiệu Mercedes-Benz
Mẫu 1600
Năm sản xuất 1989
Địa điểm Hà Lan Deurne
Đặt vào Thg 9 12, 2023
ID hàng hoá của người bán 194-0053
Đấu giá 1
Ngày thực hiện 2023-09-11 17:00
Ngày kết thúc 2023-09-18 19:54
Động cơ
Nhiên liệu dầu diesel
Số lượng xi-lanh 6
Hộp số
Loại số sàn
Trục
Kích thước lốp 18.4-34
Trục trước 1
Kích thước lốp 18.4-34
Trục sau 1
Kích thước lốp 18.4-34
Thiết bị bổ sung
PTO
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng

Thêm chi tiết — Máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz 1600

Tiếng Anh
Sheetmetal: Nice
Margin: No
Starting bid: € 25,000.00
VAT: 21%
Buyers premium: 6%
VAT over buyers premium: 21%
Only 6% buyers premium
Road registration papers availible
Cab
Máy kéo bánh lốp Mercedes-Benz
Kết quả tìm kiếm: 41 quảng cáo
Hiển thị
Đăng ký theo dõi