Quảng cáo Máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin để bán đấu giá này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin
Đã bán
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 2
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 3
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 4
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 5
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 6
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 7
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 8
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 9
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 10
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 11
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 12
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 13
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 14
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 15
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 16
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 17
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 18
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 19
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 20
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 21
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 22
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 23
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 24
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 25
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 26
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 27
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 28
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 29
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 30
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 31
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 32
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 33
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 34
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 35
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 36
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 37
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 38
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 39
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 40
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 41
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 42
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 43
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 44
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 45
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 46
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 47
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 48
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 49
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 50
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 51
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 52
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 53
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 54
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 55
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 56
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 57
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 58
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 59
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 60
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 61
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 62
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 63
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 64
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 65
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 66
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 67
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 68
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 69
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 70
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 71
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 72
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 73
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 74
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 75
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 76
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 77
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 78
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 79
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 80
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 81
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 82
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 83
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 84
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 85
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 86
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 87
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 88
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 89
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 90
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 91
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 92
máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin hình ảnh 93
1/93
Năm sản xuất 1970
Thời gian hoạt động 2786 m/giờ
Địa điểm Thụy Điển Reftele
Đặt vào Thg 9 12, 2023
ID hàng hoá của người bán 173845
Đấu giá 1
Ngày kết thúc 2023-09-20 10:20
Mô tả
Các kích thước tổng thể chiều rộng - 2.2 m, chiều cao - 3.8 m
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng

Thêm chi tiết — Máy kéo bánh lốp Hymas Hara Caway Twin

Tiếng Thụy Điển
Fram: 16.9-30
Bak: 16.9-30
Mönsterdjup: ca 25-30 mm finns en del torrsprickor se bilder
Grävaggregat bak: typ 470
Längd: ca 7750 mm
tillverkare: Hymas
Traktorgrävare 4wd
Motor diesel,Nuffield
Däckdimension
Grävinteligent osäker funktion
Frontskopa 2400 mm
Bakskopor
Tandskopa 700 mm
Smalskopa med tänder 350 mm
Mått & vikt
Medföljande redskap / tillbehör
Dubbelmontage runt om
Lite delar medföljer se bild
Säljarens kommentarer
Fungerade bruksskick
4 hjulsdriften fungerar
Bromsen på vänsterhjul går i botten
Viss belysning fungerar
Läcker lite olja här och där men inget stort
Vänster stödben sjunker
Máy kéo bánh lốp
Kết quả tìm kiếm: 10042 quảng cáo
Hiển thị
Đăng ký theo dõi