Quảng cáo Máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds để bán đấu giá này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
máy kéo bánh lốp NORMAG  NG 16 NORMAG NG 16 6.500 € Máy kéo bánh lốp 1951 Hà Lan, Nieuw-Weerdinge
máy kéo bánh lốp Yanmar 1601D Yanmar 1601D 3.250 € Máy kéo bánh lốp Hà Lan, Nieuw-Weerdinge
máy kéo bánh lốp Fendt 103 s Fendt 103 s 3.750 € Máy kéo bánh lốp Hà Lan, Wijhe
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds
Đã bán
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 2
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 3
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 4
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 5
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 6
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 7
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 8
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 9
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 10
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 11
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 12
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 13
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 14
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 15
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 16
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 17
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 18
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 19
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 20
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 21
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 22
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 23
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 24
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 25
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 26
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 27
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 28
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 29
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 30
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 31
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 32
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 33
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 34
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 35
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 36
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 37
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 38
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 39
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 40
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 41
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 42
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 43
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 44
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 45
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 46
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 47
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 48
máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds hình ảnh 49
1/49
Năm sản xuất 1950
Địa điểm Hà Lan Deurne
Đặt vào Thg 9 12, 2023
ID hàng hoá của người bán 194-0080
Đấu giá 1
Ngày thực hiện 2023-09-11 17:00
Ngày kết thúc 2023-09-18 20:20
Động cơ
Nhiên liệu dầu diesel
Số lượng xi-lanh 4
Hộp số
Loại số sàn
Trục
Trục sau 1
Kích thước lốp 12.4-24
Thiết bị bổ sung
PTO
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng

Thêm chi tiết — Máy kéo bánh lốp Hürlimann D90 Ds

Tiếng Anh
Sheetmetal: Orginal
Starting bid: € 3,000.00
VAT: 0%
Commission VAT free: 6%
VAT over buyers premium: 21%
brand: Hürlimann
Only 6% buyers premium
3 point hitch
Lower bar
Trailer hitch
Buddy seat
Cutterbar preparation
Margin
Máy kéo bánh lốp
Kết quả tìm kiếm: 9938 quảng cáo
Hiển thị
Đăng ký theo dõi