Quảng cáo Máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 để bán đấu giá này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
máy kéo bánh lốp John Deere 2130 John Deere 2130 2.500 € Máy kéo bánh lốp 1982 412 m/giờ Hà Lan, Leende
máy kéo bánh lốp SHIBAURA P15F SHIBAURA P15F 2.550 € Máy kéo bánh lốp Hà Lan, Nieuw-Weerdinge
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442
Đã bán
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 2
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 3
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 4
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 5
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 6
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 7
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 8
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 9
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 10
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 11
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 12
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 13
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 14
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 15
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 16
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 17
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 18
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 19
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 20
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 21
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 22
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 23
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 24
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 25
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 26
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 27
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 28
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 29
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 30
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 31
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 32
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 33
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 34
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 35
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 36
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 37
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 38
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 39
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 40
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 41
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 42
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 43
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 44
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 45
máy kéo bánh lốp HANOMAG R442 hình ảnh 46
1/46
Thương hiệu HANOMAG
Mẫu R442
Năm sản xuất 1960
Địa điểm Hà Lan Deurne
Đặt vào Thg 9 12, 2023
ID hàng hoá của người bán 194-0095
Đấu giá 1
Ngày thực hiện 2023-09-11 17:00
Ngày kết thúc 2023-09-18 20:36
Hộp số
Loại số sàn
Trục
Số trục 2
Trục trước 1
Kích thước lốp 6.00-20
Trục sau 1
Kích thước lốp 16.9-30
Thiết bị bổ sung
PTO
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng
Thêm chi tiết
Màu sắc xanh dương

Thêm chi tiết — Máy kéo bánh lốp HANOMAG R442

Tiếng Anh
Engine: Running
Sheetmetal: Restored
Starting bid: € 2,500.00
VAT: 0%
Commission VAT free: 6%
VAT over buyers premium: 21%
Only 6% buyers premium
Dutch road registration papers availible
Margin
Máy kéo bánh lốp HANOMAG
Kết quả tìm kiếm: 11 quảng cáo
Hiển thị
Đăng ký theo dõi