Quảng cáo Máy kéo bánh lốp Ford 2000 để bán đấu giá này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
máy kéo bánh lốp Ford 5000 Ford 5000 yêu cầu báo giá Máy kéo bánh lốp Hà Lan, Callantsoog
máy kéo bánh lốp Ford 6610 Ford 6610 yêu cầu báo giá Máy kéo bánh lốp Hà Lan, Mijnsheerenland
máy kéo bánh lốp Ford 2000
Đã bán
máy kéo bánh lốp Ford 2000
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 2
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 3
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 4
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 5
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 6
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 7
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 8
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 9
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 10
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 11
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 12
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 13
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 14
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 15
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 16
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 17
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 18
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 19
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 20
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 21
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 22
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 23
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 24
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 25
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 26
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 27
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 28
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 29
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 30
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 31
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 32
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 33
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 34
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 35
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 36
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 37
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 38
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 39
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 40
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 41
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 42
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 43
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 44
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 45
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 46
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 47
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 48
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 49
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 50
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 51
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 52
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 53
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 54
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 55
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 56
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 57
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 58
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 59
máy kéo bánh lốp Ford 2000 hình ảnh 60
1/60
Thương hiệu Ford
Mẫu 2000
Địa điểm Hà Lan Deurne
Đặt vào Thg 9 12, 2023
ID hàng hoá của người bán 194-0039
Đấu giá 1
Ngày thực hiện 2023-09-11 17:00
Ngày kết thúc 2023-09-18 19:40
Động cơ
Nhiên liệu dầu diesel
Số lượng xi-lanh 3
Hộp số
Loại số sàn
Trục
Số trục 2
Trục trước 1
Kích thước lốp 6.00-16
Thiết bị bổ sung
PTO
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng

Thêm chi tiết — Máy kéo bánh lốp Ford 2000

Tiếng Anh
Cab: Sun roof
Starting bid: € 2,500.00
VAT: 0%
Commission VAT free: 6%
VAT over buyers premium: 21%
Only 6% buyers premium
3 point hitch
Buddy seat
Front fenders
This item are at other location in the Netherlands
Margin
Máy kéo bánh lốp Ford
Kết quả tìm kiếm: 111 quảng cáo
Hiển thị
Đăng ký theo dõi