Quảng cáo Máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 để bán đấu giá này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
máy kéo bánh lốp Fendt 103 s Fendt 103 s 3.750 € Máy kéo bánh lốp Hà Lan, Wijhe
máy kéo bánh lốp Fendt 930 Fendt 930 65.000 € Máy kéo bánh lốp 2007 14900 m/giờ Hà Lan, Leusden
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1
Đã bán
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 2
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 3
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 4
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 5
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 6
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 7
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 8
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 9
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 10
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 11
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 12
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 13
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 14
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 15
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 16
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 17
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 18
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 19
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 20
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 21
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 22
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 23
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 24
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 25
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 26
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 27
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 28
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 29
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 30
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 31
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 32
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 33
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 34
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 35
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 36
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 37
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 38
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 39
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 40
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 41
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 42
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 43
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 44
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 45
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 46
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 47
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 48
máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1 hình ảnh 49
1/49
Thương hiệu Fendt
Mẫu Fix 1
Năm sản xuất 1960
Địa điểm Hà Lan Deurne
Đặt vào Thg 9 12, 2023
ID hàng hoá của người bán 194-0076
Đấu giá 1
Ngày thực hiện 2023-09-11 17:00
Ngày kết thúc 2023-09-18 20:16
Hộp số
Loại số sàn
Trục
Số trục 2
Trục trước 1
Kích thước lốp 5.00-16
Trục sau 1
Kích thước lốp 8.3-28
Thiết bị bổ sung
PTO
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng
Thêm chi tiết
Màu sắc xanh lục

Thêm chi tiết — Máy kéo bánh lốp Fendt Fix 1

Tiếng Anh
Engine: Running
Sheetmetal: Orginal
Starting bid: € 3,500.00
VAT: 0%
Commission VAT free: 6%
VAT over buyers premium: 21%
Only 6% buyers premium
Front axle suspansion
cutterbar
3 point hitch
Front weights
Buddy seat
Dutch registration papers available
Margin
Máy kéo bánh lốp Fendt
Kết quả tìm kiếm: 671 quảng cáo
Hiển thị
Đăng ký theo dõi