Quảng cáo Máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major để bán đấu giá này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
máy kéo bánh lốp John Deere 2130 John Deere 2130 2.500 € Máy kéo bánh lốp 1982 412 m/giờ Hà Lan, Leende
máy kéo bánh lốp SHIBAURA P15F SHIBAURA P15F 2.550 € Máy kéo bánh lốp Hà Lan, Nieuw-Weerdinge
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major
Đã bán
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 2
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 3
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 4
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 5
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 6
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 7
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 8
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 9
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 10
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 11
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 12
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 13
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 14
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 15
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 16
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 17
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 18
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 19
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 20
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 21
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 22
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 23
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 24
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 25
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 26
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 27
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 28
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 29
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 30
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 31
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 32
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 33
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 34
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 35
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 36
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 37
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 38
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 39
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 40
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 41
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 42
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 43
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 44
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 45
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 46
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 47
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 48
máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major hình ảnh 49
1/49
Thương hiệu FORDSON
Mẫu Power Major
Địa điểm Hà Lan Deurne
Đặt vào Thg 9 12, 2023
ID hàng hoá của người bán 194-0112
Đấu giá 1
Ngày thực hiện 2023-09-11 17:00
Ngày kết thúc 2023-09-18 20:52
Động cơ
Nhiên liệu dầu diesel
Số lượng xi-lanh 4
Hộp số
Loại số sàn
Trục
Số trục 2
Trục trước 1
Kích thước lốp 6.00-19
Trục sau 1
Kích thước lốp 320/85R36
Thiết bị bổ sung
PTO
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng
Thêm chi tiết
Màu sắc xanh da trời đậm

Thêm chi tiết — Máy kéo bánh lốp FORDSON Power Major

Tiếng Anh
Sheetmetal: Nice restored
Starting bid: € 2,500.00
VAT: 0%
Commission VAT free: 6%
VAT over buyers premium: 21%
Only 6% buyers premium
Road registration papers availible
Dreshing pully
Margin
Máy kéo bánh lốp FORDSON
Kết quả tìm kiếm: 2 quảng cáo
Hiển thị
Đăng ký theo dõi