Quảng cáo Máy kéo bánh lốp FORDSON N để bán đấu giá này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
máy kéo bánh lốp Linde P 60 Linde P 60 1.750 € Máy kéo bánh lốp 2012 8443 m/giờ Hà Lan, Apeldoorn
máy kéo bánh lốp Iseki TX1500 Iseki TX1500 1.950 € Máy kéo bánh lốp Hà Lan, Nieuw-Weerdinge
máy kéo bánh lốp FORDSON N
Đã bán
máy kéo bánh lốp FORDSON N
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 2
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 3
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 4
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 5
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 6
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 7
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 8
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 9
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 10
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 11
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 12
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 13
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 14
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 15
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 16
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 17
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 18
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 19
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 20
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 21
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 22
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 23
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 24
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 25
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 26
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 27
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 28
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 29
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 30
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 31
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 32
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 33
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 34
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 35
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 36
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 37
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 38
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 39
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 40
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 41
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 42
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 43
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 44
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 45
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 46
máy kéo bánh lốp FORDSON N hình ảnh 47
1/47
Thương hiệu FORDSON
Mẫu N
Năm sản xuất 1942
Địa điểm Hà Lan Deurne
Đặt vào Thg 9 12, 2023
ID hàng hoá của người bán 194-0093
Đấu giá 1
Ngày thực hiện 2023-09-11 17:00
Ngày kết thúc 2023-09-18 20:34
Hộp số
Loại số sàn
Trục
Số trục 2
Trục trước 1
Kích thước lốp Steel wheels
Trục sau 1
Kích thước lốp Steel wheels
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng

Thêm chi tiết — Máy kéo bánh lốp FORDSON N

Tiếng Anh
Engine: Running
Starting bid: € 1,250.00
VAT: 0%
Commission VAT free: 6%
VAT over buyers premium: 21%
Only 6% buyers premium
Dutch road registration papers availible
Margin
Máy kéo bánh lốp FORDSON
Kết quả tìm kiếm: 3 quảng cáo
Hiển thị
Đăng ký theo dõi