Quảng cáo Máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Nibex để bán đấu giá này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác HASSIA BT-12 HASSIA BT-12 yêu cầu báo giá Máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác 6 m 12 Đức, Dorsten - Hervest
máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Kuhn Maxima 2T Kuhn Maxima 2T 20.900 € Máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác 2016 6 Hungary, Szeged
máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Nibex
Đã bán
máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Nibex
máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Nibex hình ảnh 2
máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Nibex hình ảnh 3
máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Nibex hình ảnh 4
máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Nibex hình ảnh 5
máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Nibex hình ảnh 6
máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Nibex hình ảnh 7
máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Nibex hình ảnh 8
máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Nibex hình ảnh 9
máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Nibex hình ảnh 10
máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Nibex hình ảnh 11
máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Nibex hình ảnh 12
máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Nibex hình ảnh 13
máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Nibex hình ảnh 14
máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Nibex hình ảnh 15
máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Nibex hình ảnh 16
máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Nibex hình ảnh 17
máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Nibex hình ảnh 18
máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Nibex hình ảnh 19
máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Nibex hình ảnh 20
máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Nibex hình ảnh 21
1/21
Địa điểm Thụy Điển Karlstad
Đặt vào Thg 9 12, 2023
ID hàng hoá của người bán 1562742
Đấu giá 1
Ngày kết thúc 2023-09-19 11:42
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng

Thêm chi tiết — Máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác Nibex

Tiếng Thụy Điển
Information om användning:Objektet har inte varit i bruk under de senaste årenInformation från nuvarande ägare:Begagnad, glapp och läckage kan förekomma
pris: Inga bud
tillverkare: Nibex
Typskylt: Saknas
Arbetsbredd (m): 3000 mm
Transportbredd (m): 3100 mm
Transporthöjd (m): 1500 mm
Transportlängd (m): 1800 mm
Antal såbillar: 6 st
första registrering: Okänt
Máy đào lỗ gieo hạt cơ học chính xác
Kết quả tìm kiếm: 139 quảng cáo
Hiển thị
Đăng ký theo dõi