Quảng cáo Máy cắt cỏ mâm xoay Pöttinger Novacut 356 alpha ed s để bán đấu giá này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
máy cắt cỏ mâm xoay Pöttinger Novacut 356 alpha ed s
Đã bán
máy cắt cỏ mâm xoay Pöttinger Novacut 356 alpha ed s
máy cắt cỏ mâm xoay Pöttinger Novacut 356 alpha ed s hình ảnh 2
máy cắt cỏ mâm xoay Pöttinger Novacut 356 alpha ed s hình ảnh 3
máy cắt cỏ mâm xoay Pöttinger Novacut 356 alpha ed s hình ảnh 4
máy cắt cỏ mâm xoay Pöttinger Novacut 356 alpha ed s hình ảnh 5
máy cắt cỏ mâm xoay Pöttinger Novacut 356 alpha ed s hình ảnh 6
máy cắt cỏ mâm xoay Pöttinger Novacut 356 alpha ed s hình ảnh 7
máy cắt cỏ mâm xoay Pöttinger Novacut 356 alpha ed s hình ảnh 8
máy cắt cỏ mâm xoay Pöttinger Novacut 356 alpha ed s hình ảnh 9
máy cắt cỏ mâm xoay Pöttinger Novacut 356 alpha ed s hình ảnh 10
máy cắt cỏ mâm xoay Pöttinger Novacut 356 alpha ed s hình ảnh 11
máy cắt cỏ mâm xoay Pöttinger Novacut 356 alpha ed s hình ảnh 12
máy cắt cỏ mâm xoay Pöttinger Novacut 356 alpha ed s hình ảnh 13
máy cắt cỏ mâm xoay Pöttinger Novacut 356 alpha ed s hình ảnh 14
máy cắt cỏ mâm xoay Pöttinger Novacut 356 alpha ed s hình ảnh 15
máy cắt cỏ mâm xoay Pöttinger Novacut 356 alpha ed s hình ảnh 16
máy cắt cỏ mâm xoay Pöttinger Novacut 356 alpha ed s hình ảnh 17
máy cắt cỏ mâm xoay Pöttinger Novacut 356 alpha ed s hình ảnh 18
1/18
Thương hiệu Pöttinger
Mẫu Novacut 356 alpha ed s
Năm sản xuất 2009
Khối lượng tịnh 1195 kg
Địa điểm Thụy Điển Karlstad
Đặt vào Thg 9 14, 2023
ID hàng hoá của người bán 1553740
Đấu giá 1
Ngày kết thúc 2023-09-19 13:28
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng
Thêm chi tiết
Màu sắc đỏ

Thêm chi tiết — Máy cắt cỏ mâm xoay Pöttinger Novacut 356 alpha ed s

Tiếng Thụy Điển
Information om användning:Objektet har inte varit i bruk under de senaste 3 månadernaKommentar om användning:Använd ca 60ha/årInformation från nuvarande ägare:Inga anmärkningar eller fel som nuvarande ägare känner tillGenomförda reparationer och åtgärder:Nytt skydd till pto axel
Diverse knivar medföljer.
Transportbredd (m): Ca 3,5m
Transportlängd (m): Ca 2m
Máy cắt cỏ mâm xoay Pöttinger
Kết quả tìm kiếm: 153 quảng cáo
Hiển thị
Đăng ký theo dõi