Agriline » Bán đấu giá phụ tùng » Bán đấu giá phụ tùng Deutz-Fahr » Bán đấu giá động cơ Deutz-Fahr » Động cơ Deutz-Fahr TCD3.6 dành cho máy kéo bánh lốp

Động cơ Deutz-Fahr TCD3.6 dành cho máy kéo bánh lốp để bán đấu giá

PDF
PDF
Bắt đầu đấu thầu:
1.000 €
≈ 1.070 US$
≈ 25.850.000 ₫
đi tới đấu giá
Liên hệ với người bán
Loại động cơ
Địa điểm Bỉ Antwerp
Đặt vào Thg 9 14, 2023
ID hàng hoá của người bán 247276339
Đấu giá 1
Ngày thực hiện 2023-09-13 21:00
Ngày kết thúc 2023-09-26 20:00
Mô tả
Nguồn động cơ 100 HP
Nhiên liệu dầu diesel
Động cơ
Nguồn điện 100 HP (73.5 kW)
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng

Thêm chi tiết — Động cơ Deutz-Fahr TCD3.6 dành cho máy kéo bánh lốp

Tiếng Anh
Brand: Deutz. Type: TCD3.6. Serial number: 11903279. Year of construction: 2016. Fuel: diesel. Engine power: 100 hp. Color blue. Machine description: Used engine. This auction closes on September 26. Click here to place your bid: hiện liên lạc = More information =. Auction: . - Closing date: 26 Sep 2023. Type: Engine. Year of manufacture: 2016. General condition: very good. Technical condition: very good. Visual appearance: very good. Serial number: 11903279
Marke: Deutz. Typ: TCD3.6. Seriennummer: 11903279. Baujahr: 2016. Kraftstoff: Diesel. Motorleistung: 100 PS. Farbe blau. Maschinenbeschreibung: Gebrauchter Motor. Diese Auktion endet am 26. September. Klicken Sie hier, um Ihr Gebot abzugeben: hiện liên lạc = Weitere Informationen =. Auktion: . - Enddatum: 26 Sep 2023. Typ: Motor. Baujahr: 2016. Allgemeiner Zustand: sehr gut. Technischer Zustand: sehr gut. Optischer Zustand: sehr gut. Seriennummer: 11903279
Auktion: . - Slutdato: 26 sep 2023. Type: Motor. Produktionsår: 2016. Overordnet stand: meget god. Teknisk stand: meget god. Visuelt udseende: meget god. Serienummer: 11903279
Subasta: . - Fecha límite: 26 sep 2023. Tipo: Motor. Año de fabricación: 2016. Estado general: muy bueno. Estado técnico: muy bueno. Estado óptico: muy bueno. Número de serie: 11903279
Marque : Deutz. Tapez : TCD3.6. Numéro de série : 11903279. Année de construction : 2016. Carburant : diesel. Puissance moteur : 100 ch. Couleur bleue. Description de l'appareil : Moteur d'occasion. Cette vente aux enchères se termine le 26 septembre. Cliquez ici pour placer votre enchère : hiện liên lạc = Plus d'informations =. Vente aux enchères: . - Date de fermeture: 26 sept. 2023. Modèle: Moteur. Année de construction: 2016. État général: très bon. État technique: très bon. État optique: très bon. Numéro de série: 11903279
Merk: Deutz. Type: TCD3.6. Serienummer: 11903279. Bouwjaar: 2016. Brandstof: diesel. Motor vermogen: 100 hp. Kleur: blauw.  . Beschrijving machine: Gebruikte motor . Deze veiling sluit op 26 september. Klik hier om uw bod te plaatsen: hiện liên lạc = Meer informatie =. Veiling: . - Sluitdatum: 26 sep 2023. Type: Motor. Bouwjaar: 2016. Algemene staat: zeer goed. Technische staat: zeer goed. Optische staat: zeer goed. Serienummer: 11903279
Aukcja: . - Data zamknięcia: 26 sep 2023. Typ: Silnik. Rok produkcji: 2016. Stan ogólny: bardzo dobrze. Stan techniczny: bardzo dobrze. Stan wizualny: bardzo dobrze. Numer serii: 11903279
Leilão: . - Data de encerramento: 26 sep 2023. Tipo: Motor. Ano de fabrico: 2016. Estado geral: muito bom. Estado técnico: muito bom. Aspeto visual: muito bom. Número de série: 11903279
Аукцион: . - Дата закрытия: 26 sep 2023. Тип: Двигатель. Год выпуска: 2016. Общее состояние: очень хорошее. Техническое состояние: очень хорошее. Внешнее состояние: очень хорошее. Серийный номер: 11903279
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!

Các quảng cáo tương tự