Quảng cáo Con lăn cuốn dùng trên cánh đồng Smithco 7555 để bán đấu giá này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
con lăn cuốn dùng trên cánh đồng Smithco 7555
Đã bán
con lăn cuốn dùng trên cánh đồng Smithco 7555
con lăn cuốn dùng trên cánh đồng Smithco 7555 hình ảnh 2
con lăn cuốn dùng trên cánh đồng Smithco 7555 hình ảnh 3
con lăn cuốn dùng trên cánh đồng Smithco 7555 hình ảnh 4
con lăn cuốn dùng trên cánh đồng Smithco 7555 hình ảnh 5
con lăn cuốn dùng trên cánh đồng Smithco 7555 hình ảnh 6
con lăn cuốn dùng trên cánh đồng Smithco 7555 hình ảnh 7
con lăn cuốn dùng trên cánh đồng Smithco 7555 hình ảnh 8
1/8
Thương hiệu Smithco
Mẫu 7555
Khối lượng tịnh 535 kg
Địa điểm Thụy Điển Karlstad
Đặt vào Thg 9 14, 2023
ID hàng hoá của người bán 1340433
Đấu giá 1
Ngày kết thúc 2023-09-19 13:23
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng

Thêm chi tiết — Con lăn cuốn dùng trên cánh đồng Smithco 7555

Tiếng Thụy Điển
Information om användning:Objektet har inte varit i bruk under de senaste årenInformation från nuvarande ägare:
Observera!
Reparationsobjekt, okända fel / Needs to be repaired/mended
pris: Inga bud
första registrering: Information saknas