Phân trùn quế dạng lỏng 1L

PDF
PDF
4,15 €
120 TRY
≈ 4,38 US$
Liên hệ với người bán
Nhà sản xuất Basak Gubre
Loại phân sinh học
Địa điểm Thổ Nhĩ Kỳ
Đặt vào Thg 9 14, 2023
Agriline ID TY32699
Chi tiết:
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Ả Rập
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng Ba Tư
Dịch sang Tiếng Việt
What is Vermicompost?

Vermicompost is an organic fertilizer obtained as a result of decomposing vegetable or food wastes and passing them through the digestive systems of worms.

It can be used on all plants.
Dịch sang Tiếng Việt
Что такое Вермикомпост?

Вермикомпост – органическое удобрение, получаемое в результате разложения растительных или пищевых отходов и прохождения их через пищеварительную систему червей.

Его можно использовать на всех растениях.
Dịch sang Tiếng Việt
Qu'est-ce que le Vermicompost ?

Le lombricompost est un engrais organique obtenu à la suite de la décomposition de déchets végétaux ou alimentaires et de leur passage dans le système digestif des vers.

Il peut être utilisé sur toutes les plantes.
Dịch sang Tiếng Việt
ما هو الفيرميكومبوست؟

السماد الدودي هو سماد عضوي يتم الحصول عليه نتيجة تحلل مخلفات الخضروات أو الطعام وتمريرها عبر الجهاز الهضمي للديدان.

يمكن استخدامه على جميع النباتات.
Dịch sang Tiếng Việt
Solucan Gübresi Nedir ?

Solucan gübresi, sebze veya gıda atıklarının ayrıştırılarak solucanların sindirim sistemlerinden geçirilmesi sonucu elde edilen organik gübredir.

Bütün bitkilerde kullanılabilir.
Dịch sang Tiếng Việt
ورمی کمپوست چیست؟

ورمی کمپوست یک کود آلی است که در نتیجه تجزیه ضایعات سبزیجات یا مواد غذایی و عبور آنها از سیستم گوارش کرم ها به دست می آید.

برای همه گیاهان قابل استفاده است.
Mô tả
Quốc gia sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ
Thể tích 1 1
Nộp đơn phổ dụng
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!

Các quảng cáo tương tự