Quảng cáo Máy xới t rex này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
máy xới saturn 300 Saturn 300 7.200 € Máy xới 2014 3 m Đức, De-23758 Oldenburg In Holstein
máy xới t rex
Đã bán
máy xới t rex
máy xới t rex hình ảnh 2
máy xới t rex hình ảnh 3
máy xới t rex hình ảnh 4
máy xới t rex hình ảnh 5
máy xới t rex hình ảnh 6
1/6
Loại máy xới
Năm sản xuất 2014
Địa điểm Đức Hamburg
Đặt vào Thg 9 12, 2023
ID hàng hoá của người bán 46618-HRAGJTG
Mô tả
Chiều rộng làm việc 5 m
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng

Thêm chi tiết — Máy xới t rex

Tiếng Đức
DECHAUMEUR A DENTS PORTE - - 13 DENTS - SECURITE BOULON - SOCS CARBURE - AILETTES - DISQUES DE NIVELLEMENT - ROULEAU BARRE DIAMETRE 500 MM - REPLIAGE HYDRAULIQUE;disques de nivelement : OUI;nb de dents : 13;roues de jauge : NON;;Art Getragen,;Sicherheitsvorrichtung Bolzen