Máy cày sâu OPTIKON "FAVORIT" 4 mới

PDF
PDF
11.110 €
Giá tổng, VAT – 20%
449.000 UAH
≈ 11.710 US$
9.258,33 €
Giá ròng
Liên hệ với người bán
Thương hiệu OPTIKON
Mẫu "ФАВОРИТ" 4
Loại máy cày sâu
Năm sản xuất 2022
Khối lượng tịnh 2090 kg
Địa điểm Ukraine Poltava
Đặt vào Thg 9 14, 2023
Agriline ID QW30154
Có thể cho thuê
Có thể mua bằng tín dụng
Có thể mua trả góp
Mô tả
Chiều rộng làm việc 4 m
Độ sâu hoạt động 500 mm
Công suất máy kéo cần thiết 280 HP
Tình trạng
Tình trạng mới
Bảo hành: 1 năm

Thêm chi tiết — Máy cày sâu OPTIKON "ФАВОРИТ" 4 mới

Tiếng Ukraina
ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ "ФАВОРИТ" 4

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ "ФАВОРИТ" КОМПЛЕКТУЮТСЯ ИТАЛЬЯНСКИМИ И НЕМЕЦКИМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ.

С глубокорыхлителем "Фаворит" возможно интенсивное рыхление нижних почвенных слоев без оборота пласта с одновременным измельчением и перемешиванием верхнего слоя.

Агрессивное положение лап обеспечивает глубокое втягивание и интенсивное рыхление. Почва разрывается, становится рыхлой, улучшается ее аэрация, рабочие органы не оставляют за собой следов обработки.

Двухвальцевый шпоровый каток обрабатывает почву и измельчает комья, интенсивно перемешивает поверхностный слой, выбрасывает корни растений на верхний горизонт, оставляя за собой слегка вдавленную прикатанную поверхность.


+ дополнительная функция комплектации глубокорыхлителей системой внесения минеральных удобрений (сухих и жидких).
Поверхностное внесение удобрений на глубину до 30 см. На 1 гектар земли можно внести от 02 до 2 тонн удобрений


НОВЫЕ ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ 2: 2,5; 3; 4; 5 м.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧ "ФАВОРИТ" 4

ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧІ "ФАВОРИТ" КОМПЛЕКТУЮТЬСЯ ІТАЛІЙСЬКИМИ І НІМЕЦЬКИМИ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ.


З глибокорозпушувачем «ФАВОРИТ» можливо інтенсивне розпушування нижніх ґрунтових шарів без обороту пласта з одночасним подрібненням і перемішуванням верхнього шару.

Агресивне положення лап забезпечує глибоке втягування і інтенсивне розпушування.

Грунт розривається, стає рихлим, поліпшується його аерація, робочі органи не залишають за собою слідів обробки.

Двохвальцевий шпоровий каток обробляє грунт і подрібнює грудки, інтенсивно перемішує поверхневий шар, викидає коріння рослин на верхній горизонт, залишаючи за собою злегка вдавлену прикатану поверхню.+ Додаткова функція комплектації глибокорозпушувачів системою внесення мінеральних добрив (сухих та рідких).
Поверхневе внесення добрив на глибину до 30 см. На 1 га землі можна внести від 0,2 до 2 тонн добрив.


НОВІ ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧІ 2: 2,5; 3; 4; 5м.
БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА.
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!

Các quảng cáo tương tự