Quảng cáo Máy cày ngược SUKOV ArcoAgro 180 mới này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
máy cày ngược SUKOV ArcoAgro 180 mới
Đã bán
1/9
Thương hiệu SUKOV
Mẫu ArcoAgro 180
Loại máy cày ngược
Địa điểm Séc BABICE U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
Đặt vào nhiều hơn 1 tháng
Agriline ID PA26849
Mô tả
Số lượng thân 6+1
Độ sâu hoạt động 200 mm
Công suất máy kéo cần thiết 180 HP
Tốc độ hoạt động 6 km/h
Tình trạng
Tình trạng mới
Thêm chi tiết
Màu sắc đỏ tía
Thêm chi tiết
Tiếng Anh
- Mouldboard model - you can choose from 5 types of mouldboard
- Fork hinge cat. 3
- Protection by shear bolt
- Hydraulic front furrow adjustment
- Vacuum hydraulic accumulator
- Hydraulic front furrow adjustment
- Wheel FLOTATION 500/45-22,5
- Mechanical change of working with per 1 body: 35, 41, 47cm
- Frame made of high-strength steel material STRENX 180x180mm, frame thickness 10mm

Possibility of next equipment:
- trashboards
- skimmers
- coulters
- lighting
Hiển thị toàn bộ nội dung mô tả
- Odhrnovací deska pološroubovitá: na výběr z 5 typů
- Zahrnovač rostlinných zbytků
- Vidlicový závěs kat. 3
- Mechanická změna záběru na 1 těleso: 35, 41, 47 cm
- Jištění šroubem na střih
- Tlumič rázů při přepravě
- Kolo FLOTATION 500/45-22,5
- Hydraulické nastavení záběru první radlice
- Rám z vysokopevnostní oceli materiálu STRENX 180x180mm tloušťka rámu 10mm
- Technické osvědčení s rampou a osvětlením

Možnost přidání další výbavy:
- předradličky
- krojidla
- На выбор с 5 типов отвальных досок
- Вилочная подвеска кат. 3
- Гидравлическая регулировка рабочей ширины первого корпуса
- Механическое изменение угла атаки на 1 корпус: 35, 41, 47 см
- Болтовая защита на срез
- Расстояние между корпусами: 1000мм
- Просвет под рамой: 800мм
- Вакуумный гидроаккумулятор
- Колесо FLOTATION 500/45-22,5
- Рама из высокопрочной стали STRENX 180x180мм, толщина рамы 10мм.

Возможность опций:
- Углоснимы
- Предплужники
- Ножи
- Освещение