Quảng cáo Máy cày ngược DEMBLON TB 175 LV mới này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
máy cày ngược DEMBLON TB 175 LV mới
Đã bán
máy cày ngược DEMBLON TB 175 LV mới
máy cày ngược DEMBLON TB 175 LV mới hình ảnh 2
máy cày ngược DEMBLON TB 175 LV mới hình ảnh 3
máy cày ngược DEMBLON TB 175 LV mới hình ảnh 4
máy cày ngược DEMBLON TB 175 LV mới hình ảnh 5
máy cày ngược DEMBLON TB 175 LV mới hình ảnh 6
máy cày ngược DEMBLON TB 175 LV mới hình ảnh 7
máy cày ngược DEMBLON TB 175 LV mới hình ảnh 8
máy cày ngược DEMBLON TB 175 LV mới hình ảnh 9
1/9
Thương hiệu DEMBLON
Mẫu TB 175 LV
Loại máy cày ngược
Địa điểm Pháp SEVIGNY WALEPPE
Đặt vào nhiều hơn 1 tháng
ID hàng hoá của người bán 395905
Mô tả
Số lượng thân 6
Tình trạng
Tình trạng mới
Thêm chi tiết
Tiếng Pháp
Type of ad: For sale / Offers
Number of bodies: 6 body
Security: tension bolt
Type: Mounted
Transport wheel
RASETTES SOCS ET VERSOIRS LARGE GRANDE CAPACITE
SOCS 16"
VERSOIRS HELICOIDAUX
BARRE D'ATTELAGE AUTOMATIQUE
Hiển thị toàn bộ nội dung mô tả