A&M Machinery BV
A&M Machinery BV
Trong kho: 86 quảng cáo
5 năm tại Agriline
27 năm trên thị trường
Địa chỉ đã được kiểm tra
Số điện thoại đã được kiểm tra
Trong kho: 86 quảng cáo
5 năm tại Agriline
27 năm trên thị trường
Quảng cáo Đầu cắt dạng bắp NEW HOLLAND 420FI này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
đầu cắt dạng bắp NEW HOLLAND 420FI
Đã bán
đầu cắt dạng bắp NEW HOLLAND 420FI
đầu cắt dạng bắp NEW HOLLAND 420FI hình ảnh 2
đầu cắt dạng bắp NEW HOLLAND 420FI hình ảnh 3
đầu cắt dạng bắp NEW HOLLAND 420FI hình ảnh 4
đầu cắt dạng bắp NEW HOLLAND 420FI hình ảnh 5
đầu cắt dạng bắp NEW HOLLAND 420FI hình ảnh 6
đầu cắt dạng bắp NEW HOLLAND 420FI hình ảnh 7
đầu cắt dạng bắp NEW HOLLAND 420FI hình ảnh 8
đầu cắt dạng bắp NEW HOLLAND 420FI hình ảnh 9
đầu cắt dạng bắp NEW HOLLAND 420FI hình ảnh 10
đầu cắt dạng bắp NEW HOLLAND 420FI hình ảnh 11
đầu cắt dạng bắp NEW HOLLAND 420FI hình ảnh 12
đầu cắt dạng bắp NEW HOLLAND 420FI hình ảnh 13
đầu cắt dạng bắp NEW HOLLAND 420FI hình ảnh 14
đầu cắt dạng bắp NEW HOLLAND 420FI hình ảnh 15
đầu cắt dạng bắp NEW HOLLAND 420FI hình ảnh 16
đầu cắt dạng bắp NEW HOLLAND 420FI hình ảnh 17
đầu cắt dạng bắp NEW HOLLAND 420FI hình ảnh 18
1/18
Thương hiệu NEW HOLLAND
Mẫu 420FI
Loại đầu cắt dạng bắp
Đăng ký đầu tiên 2008-01-01
Địa điểm Hà Lan Horst
Đặt vào Thg 3 03, 2023
ID hàng hoá của người bán 21103
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng

Thêm chi tiết — Đầu cắt dạng bắp NEW HOLLAND 420FI

Tiếng Anh
2008 New Holland FI420 (Kemper 345) 6 row corn header fits New Holland FR series, very nice good working corn header which is been inspected and tested.

= More information =

Applicable material: Corn
Number of rows: 6
Matériel d'application: Maïs
Đầu cắt dạng bắp NEW HOLLAND
Kết quả tìm kiếm: 34 quảng cáo
Hiển thị
Đăng ký theo dõi