Đầu cắt dạng bắp Capello QUASAR 8 mới

PDF
PDF
Giá:
yêu cầu
Hỏi về giá
Liên hệ với người bán
Thương hiệu Capello
Mẫu QUASAR 8
Loại đầu cắt dạng bắp
Năm sản xuất 2022
Đăng ký đầu tiên 2022
Địa điểm Ukraine pgt. Yubileynoe
Đặt vào Thg 9 14, 2023
Agriline ID XN33639
Mô tả
Chiều rộng làm việc 5.9 m
Số lượng hàng 8
Tạo khoảng cách hàng 70 mm
Tình trạng
Tình trạng mới
Thêm chi tiết
Màu sắc đỏ

Thêm chi tiết — Đầu cắt dạng bắp Capello QUASAR 8 mới

Tiếng Anh
Corn header СAPELLO QUAZAR F8 BLACK EDITION. Direct deliveries from the manufacturer's plant. Hydraulic adjustment of channels from the cab, lower milling cutters with 3 knives per row, Possibility of sectional shutdown of each chopping gear. Warranty, service, spare parts warehouse! . Adaptation to any combine harvester.
Жатка для кукурузы СAPELLO QUAZAR F8 BLACK EDITION . Прямые поставки с завода производителя. Гидравлическая регклировка русел из кабины, нижние фрезы с 3-мя ножами на рядок, Возможность посекционного отключения каждого измельчающего редуктора. Гарантия, сервисное обслуживание, Склад запчастей! Адаптация под любой зерноуборочный комбайн.
Жатка для кукурудзи СAPELLO QUAZAR F8 BLACK EDITION. Прямі поставки з заводу виробника. Гідравлічна регкліровка русел з кабіни, нижні фрези з 3-ма ножами на рядок, Можливість посекційно відключення кожного измельчающего редуктора. Гарантія, сервісне обслуговування, Склад запчастин! Адаптація під будь-який зернозбиральний комбайн.
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!

Các quảng cáo tương tự